ლოჟა წმინდა გიორგი №3 თბილისში
2013 წლიდან
არა მხოლოდ მხოლოდ მამაკაცი, არამედ მასონი.
ლოჟა წმინდა გიორგი №3
„წმინდა გიორგის მადიდებელი ლოჟა №3” არის საქართველოს ერთიანი დიდი ლოჟის წამყვანი ლოჟა და რეგულარულად მუშაობს თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილში. „ღირსეული ლოჟა წმინდა გიორგი №3“ დაფუძნდა 2013 წლის 20 თებერვალს, თბილისის აღმოსავლეთით, უკრაინის დიადი ლოჟის იურისდიქციის ქვეშ. დაფუძნების დროს, სრული სახელწოდება იყო „ღირსეული ლოჟა წმინდა გიორგი №10“. საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის დაარსების შემდეგ, 2018 წლის 25 აგვისტოს, „ღირსეული ლოჟა წმინდა გიორგი №10“ დაექვემდებარა ქართულ იურისდიქციას. ახალი უნიკალური სახელწოდება გახდა „ღირსეული ლოჟა წმინდა გიორგი №3“. 2023 წლის თებერვალში, ფართო საერთაშორისო მონაწილეობით „ღირსეული ლოჟა წმინდა გიორგი №3“-მა საზეიმოდ აღნიშნა 10 წლის იუბილე. დღესდღეობით, რეგულარულ მუშაობებში მონაწილეობენ აფილირებული ძმები ჰოლანდიიდან და კანადიდან.
ლოჟა წმინდა გიორგი #3 ყველაზე დიდი მასონური ლოჟაა საქართველოში. ჩვენი ლოჟა დაარსდა 2013 წელს და ატარებს რეგულარულ სამუშაოებს ქალაქ თბილისის აღმოსავლეთით.
ყველაზე დიდი ლოჟა საქართველოში
ლოჟა წმინდა გიორგი №3 არის რეგულარული მასონური ლოჟა. მასონობის მართლზომიერების პრინციპი შეიცავს სამ ძირითად კომპონენტს:
მასონობის იურისდიქციული ლენდმარკების დაცვა;
იურისდიქციის სუვერენიტეტი მის ტერიტორიაზე;
იურისდიქციის აღიარება სხვა მსგავსი იურისდიქციების მიერ.
რეგულარული მასონობა
ლოჟა წმინდა გიორგი #3 მოქმედებს საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის (სგდლ) იურისდიქციის ფარგლებში. დამატებითი ინფორმაციის ნახვა საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის შესახებ შეგიძლიათ მის ვებ-გვერდზე
საქართველოს გაერთიანებული დიდი ლოჟა
მასონობის ისტორია საქართველოში
მასონობამ რთული გზა განვლო კავკასიის რეგიონში, საქართველოს ჩათვლით. მე-19 საუკუნეში, მასონობა პოპულარული იყო ქართულ არისტოკრატიაში და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქვეყნის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ბევრი წამყვანი ინტელექტუალი, ხელოვანი და პოლიტიკოსი იყო მასონური ლოჟების წევრი.

თუმცა, საბჭოთა კავშირის პერიოდში, მასონობა იყო აკრძალული და იდევნებოდა, სხვა მრავალ რელიგიურ და საძმო ორგანიზაციასთან ერთად. შედეგად, მასონური საქმიანობა საქართველოში გაქრა 90-იან წლებამდე, სანამ ქვეყანამ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა.

მას შემდეგ, საქართველოში მასონობა აღდგა და ჩამოყალიბდა რამდენიმე ახალი ლოჟა და ხელახლა გააქტიურდა ძველი ლოჟები. დღესდღეობით, საქართველოში არსებობს რამდენიმე მასონური ლოჟა, მათ შორის, თბილისსა და ბათუმში.
არის თუ არა მასონობა რელიგია?
არა. მასონობა წევრებისგან ღმერთის რწმენას მოითხოვს, მაგრამ მასონობა არ აიძულებს ადამიანს, მისდიოს გარკვეულ სარწმუნოებას, არ აკისრებს მას საკუთარი სისტემის მიხედვით რელიგიური რიტუალების შესრულების ვალდებულებას და არ მოითხოვს რაიმე აღმსარებლურ კუთვნილებას. მასონობის ყველა რიტუალი და მისი სიმბოლიზმი არის ადამიანის სულიერი გაუმჯობესების საშუალება, მაგრამ ჩვენ თავს ვარიდებთ ღმერთზე საუბარს. ძმისთვის ასეთი საუბარი განისაზღვრება აღმსარებლობის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან შინაგანი სულიერი განცდით. ორდენი მხოლოდ ხელს უწყობს ადამიანის შინაგანი რწმენის გამოვლენას, აძლიერებს მის რწმენას, ხდის მას უფრო ღრმას და გულწრფელს. მაგრამ მასონობა შუქს არ ჰფენს არავითარ პირად რელიგიურ რწმენას.
მასონთა ორდენში გაწევრიანების პირობები
კანდიდატის მიმართ ძირითადი მოთხოვნა, რიტუალის მიხედვით, არის ის, რომ იყოს „თავისუფალი და კარგი ზნეობის ადამიანი“. ამ განმარტებებიდან პირველმა ჩვენს დროში, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დაკარგა მნიშვნელობა, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პოტენციური კანდიდატის მორალურ თვისებებს, რისთვისაც მასთან ხდება წინასწარი გასაუბრება და თუ შესაძლებელია, ასევე მის ნაცნობებთანაც.

პოტენციური კანდიდატი უნდა იყოს 21 წელზე უფროსი ასაკის მამაკაცი (მასონების შვილების შემთხვევაში - 18 წელზე უფროსი ასაკის; ბევრ იურისდიქციაში, მაგალითად, აშშ-ში, ასაკობრივი ზღვარი შემცირებულია 18 წლამდე ყველა პოტენციური კანდიდატისთვის), სჯეროდეს ღმერთის, ასევე, სულის უკვდავების.

გამომდინარე იქიდან, რომ მასონობა არის ჰუმანური საზოგადოება, რომლის მიზანიც არის სხვების დახმარება ქველმოქმედების გზით და საძმოში გაწევრიანება გულისხმობს საწევრო გადასახადების და სხვა გადასახადების რეგულარულ გადახდას, პოტენციურ კანდიდატს უნდა შეეძლოს გადაიხადოს თავისი წლიური საწევრო გადასახადი და მიიღოს შეძლებისდაგვარად მონაწილეობა საქველმოქმედო პროგრამებში, ისე, რომ ეს არ იყოს მისთვის დამამძიმებელი, რადგან საძომში ყველა მატერიალური საკითხი წყდება ძმების რეალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ამავდროულად, წლიური შენატანები სავალდებულოა ყველასთვის და თანაბარი, რაც საკმაოდ ხელმისაწვდომია ადამიანების უმეტესობისთვის.
განაცხადის ფორმა გაწევრიანების მიზნით
ხშირად დასმული შეკითხვები
© ლოჟა წმინდა გიორგი 2023
ლოჟა წმინდა გიორგი №3 თბილისში
2013 წლიდან